skip to Main Content

“De informatie op deze site is opgesteld en openbaar gemaakt door Marcel Wallaart ten behoeve van Index Informer B.V. [Marcel Wallaart is middels een andere vennootschap market-maker en CMM op Euronext Amsterdam en deze vennootschap kan een positie hebben in genoemde optie series. Index Informer baseert haar informatie op betrouwbare bronnen. Door Index Informer verstrekte informatie over het innemen van posities zijn gebaseerd op de range die index informer dagelijks publiceert en betreft louter een suggestie over de mogelijk in te nemen positie. Deze informatie bevat geen beleggingsadvies. U dient zelf, al dan niet met behulp van uw beleggingsadviseur, te beslissen of u van de informatie gebruik maakt.”

Back To Top